Contact     Sitemap  


Home
Kwaliteit en zorgplan
Wat is ZIP Care?
Onderzoeksproject ZIP Care
Bestel ZIP Care instrument
Workshops ZIP Care
ContactWelkom op de site van ZIP Care. ZIP Care is een kwaliteitsinstrument voor professionals in de care-sector. Met de ZIP Care kan de kwaliteit van een zorg(leef)plan beoordeeld en verbeterd worden. Het Lectoraat Social Work and Arts Therapies van de Stenden Hogeschool (voorheen CHN) is voortdurend bezig met onderzoek en ontwikkeling voor professionals uit de Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en Ouderenzorg. Het ISM (de contractafdeling van de Stenden Hogeschool) zorgt voor advisering en professionalisering. U vindt op deze site meer informatie over het ZIP Care instrument en onze diensten.Belangrijke mededeling:


De ZIP Care heeft in de afgelopen jaren een belangrijke functie vervuld bij het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van ondersteuningsplannen in de zorgsector. Vele duizenden professionals hebben gebruik gemaakt van het instrument om te checken of hun ondersteuningsplannen de kwaliteitstoets konden doorstaan. We hebben daarop veel positieve feedback ontvangen. Inmiddels moeten we anno 2013 constateren dat het kwaliteitskader in de zorgsector belangrijke wijzigingen en aanvullingen heeft ondergaan, waardoor de ZIP Care aan actualiteit heeft ingeboet. We achten het dan ook verstandig, het instrument per 1 juli 2014 niet langer aan te bieden. Tot die tijd kunt u nog inlogcodes bestellen en de online vragenlijst invullen. Aan alle bestaande gebruikers vragen wij, om uw inlogcodes voor 1 juli 2014 te gebruiken via www.lumius.nl/zipcare Eventuele vragen kunt u stellen aan Rommy Schaap, rommy.schaap@stenden.com, telefoon 058-2441400.